Συστήματα συσκευασίας
που προστατεύουν και προωθούν
τα προϊόντα σας

Δείτε τα προϊόντα

Επικοινωνία

Greif Hellas A.E.

Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας
(Μεταλλικών Βαρελιών - Πλαστικών Φιαλών)

Επαρχειακή οδός Μάνδρας Μαγούλας
Μάνδρα Αττικής

Τηλ: 210-5555527/28
Fax: 210-5555069

Εmail πωλήσεων: sales.greece@greif.com

Εmail προμηθειών: purchasing.greece@greif.com