Εισαγόμενα

Για πληροφορίες σχετικά με τα εισαγόμενα προϊόντα μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales.greece@greif.com ή στο τηλέφωνο 210 5555527/28

Εισαγόμενα

Βαρέλια Κλειστού Τύπου

Βαρέλια Ανοιχτού Τύπου

Κωνικά Βαρέλια

Εισαγόμενα